PT-PALVELUT

Seniori Personal Training -palvelut

Senior Personal Training palveluissa keskitytään ikääntyvän sekä ikääntyneiden henkilöiden toimintakyvyn säilyttämiseen ja kehittämiseen. Senior Personal Training valmennuksessa, valmentaja ymmärtää ikääntymiseen liittyviä erityispiirteitä laatiessaan ja toteuttaessaan asiakkaalle toimintakykyä säilyttävän sekä edistävän kokonaisuuden.

Senior Personal Trainingin painopisteenä on ikääntyvän naisen tai miehen kokonaisvaltainen hyvinvointi, joka tarkoittaa fyysisen toimintakyvyn arviointia, fyysisen kunnon osa-alueiden harjoittamista, ravinto-ohjausta, mahdollisten sairauksien sekä tuki- ja liikuntaelimistön muutosten huomioimista.

HINNASTO